Варіант 1.
У тексті Вашої статті посилання у вигляді [1, 510] (1 - № запису в списку літератури, 510 – сторінка, на яку Ви посилаєтесь). Список літератури буде мати такий вигляд:

1.    Сухомлинский В.А. Избранные произведения: в 5-ти томах / В.А. Сухомлинский; ред.: А.Г. Дзеверин. – К.: Рад.школа, 1979. – Т.2. – 718 с. [Сто советов учителю].

Варіант 2.
Посилання на електронний ресурс виглядає таким чином: [2]. Список літератури буде мати такий вигляд:

2.    Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Указ Президента України № 344/2013 від 25.06.13 року [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал . – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. – Назва з екрана.

3.    Get Caught Reading [Electronic resource] // London Public Library. – Mode of access: http://www.londonpubliclibrary.ca/node/3871. – Title from the screen.

Варіант 3.
Ви не робили посилань у тексті роботи, але хочете показати, які джерела інформації Ви використали. Список літератури буде мати такий вигляд:


Книга.
4.    Ворона, Ю. А. Медіатека, як структурний підрозділ бібліотеки (Концептуально-методичні поради щодо організації) / Ю.А.Ворона. - К.: Держ. б-ка України для юнацтва, 2006. – 25 с.

Журнал.
5.    Гуцол, Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв’язання проблеми / Г.Гуцол // Бібліотечна планета. – 2010. - №4. – С.7–9.
6.    Ємченко, О.М. Сучасна бібліотека як інформаційний центр навчального закладу / О.М.Ємченко // Шкільний бібліотекар. – 2011. – №3. – С.6‑12.
7.    Мозгова, В. П. Інформаційний супровід наукової, проектної діяльності користувачів бібліотечно-інформаційних центрів ліцеїв / В. П.Мозгова // Шк. б-ка плюс. – 2012. – №11-12. – С.2‑10.

Електронний журнал.
8.    Ежова, Т.Н. Суперлуние / Т.Н.Ежова // Ліцей TIMES. – 2011. – №7. – С.6‑7 // Режим доступу: http://lyceum.com.ua/gazeta/april.pdf. – Назва з екрана. – (Дата звернення 16.11.2012).

Сайт.
9.    Riding Riding the Waves or Caught in the Tide? [Electronic resource]: Navigating the Evolving Information Environment: Insights from the IFLA Trend Report. – Mode of access: http://trends.ifla.org/insights-document. – Title from the screen.0 коммент.:

Дописати коментар